Jako podstawę prawną wezwania urząd skarbowy podaje art. 155 Ordynacji podatkowej, który jak tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy z kancelarii KNDP, jest przepisem procesowym zamieszczony w dziale „Postępowanie podatkowe” i nie można na jego podstawie wzywać do udzielania informacji, jeśli w sprawie nie toczy się postępowanie.

Także zdaniem Adama Bartosiewicza, doradcy podatkowego, wspólnika w kancelarii EOL, jeśli urząd nie wszczął postępowania podatkowego ani kontroli, nie może żądać od podatnika zastosowania się do wezwania. Oczywiście ten może dobrowolnie podać wymagane dane. Jednak osobie, która nie zareaguje na wezwanie, nic nie grozi.

Więcej na ten temat w "Rzeczpospolitej" >>>