W związku z kolejną obniżką stóp procentowych od czwartku 6 czerwca 2013 r. do 10,5 proc. zmalała stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w składkach ZUS. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 5 czerwca 2013 r. stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych jest zgodnie z Ordynacją podatkową sumą dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Nowa stawka wynosi 10,5 proc., a nie jak poprzednio 11 proc. Obniżona stawka odsetek zmalała z 8,25 do 7,88 proc.