Dorota Podedworna-Tarnowska jest doktorem nauk ekonomicznych oraz dotychczasowym prodziekanem Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej. Swoją edukację i cele zawodowe rozwijała poprzez studia na kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowe Studia Podatków i Prawa Podatkowego.