Resort gospodarki szacuje dynamikę wzrostu PKB w II kwartale na poziomie około 4 proc. wobec...
20.07.2011
W drugim kwartale sytuacja w sektorze przedsiębiorstw lekko się poprawiła, przy jednoczesnym...
20.07.2011
Emisja obligacji przez firmy jest atrakcyjnym sposobem pozyskiwania kapitału. Obligacje obecnie...
Emilia Zakrzewska
19.07.2011
Usprawnienie systemu zamwień publicznych jest dużym wyzwaniem; zachowując rygory dotyczące zamwień...
19.07.2011
Samorządy przewidują, że przyszłoroczny deficyt tego sektora będzie nieco wyższy niż 1 mld zł, co...
19.07.2011
Rząd opowiedział się we wtorek za zmianą w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny...
19.07.2011
Wtrna oferta publiczna akcji PKO BP planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2011 roku....
19.07.2011
Zgłoszony przez NSZZ Solidarność obywatelski projekt ustawy w sprawie wzrostu minimalnego...
Emilia Zakrzewska
19.07.2011
Kurs franka szwajcarskiego bije kolejne rekordy. W poniedziałek kosztował już 3,54 zł. Jeżeli...
Emilia Zakrzewska
19.07.2011
W tym tygodniu frank szwajcarski może być rekordowo drogi wobec złotego i dojść do poziomu 3,6 zł -...
18.07.2011
W wieloletnim budżecie UE i w budżetach państw członkowskich będzie za mało pieniędzy na stworzenie...
18.07.2011
Deficyt budżetu po czerwcu tego roku wynisł 20 mld 369,7 mln zł wobec planowanych po tym miesiącu...
18.07.2011
Ulga mieszkaniowa w podatku od spadkw i darowizn polega na zwolnieniu od podatku części (często...
Tomasz Krywan
18.07.2011
Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i...
18.07.2011
W związku z publikacją wynikw testu warunkw skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzonego przez...
Emilia Zakrzewska
18.07.2011
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrw pozytywnie zaopiniowała opracowany w Ministerstwie...
Emilia Zakrzewska
18.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski