Przemysław Czajor

Doktor, adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na studiach Executive MBA i Podyplomowych Studiach Rachunkowości realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ, stypendysta University of Texas. Doświadczony trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowo–doradczymi. Uczestnik wielu projektów dotyczących opracowania polityki rachunkowości (według ustawy o rachunkowości oraz MSSF), opracowań zakładowych planów kont oraz systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w wielu polskich przedsiębiorstwach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki strategicznej rachunkowości zarządczej, rachunkowości międzynarodowej, rachunkowości instrumentów pochodnych oraz zarządzania ryzykiem. Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu rachunkowości.

Artykuły autora

Odbyło się comiesięczne posiedzenie IASB

W dniach 21-24 września odbyły się comiesięczne obrady IASB. Tematem rozmów były aktualne projekty dotyczące sprawozdawczości finansowej. Wynikiem dyskusji była przede wszystkim aktualizacja dalszego...

02.10.2015

Jest propozycja nowego standardu MSSF Leasing

W trakciecomiesięcznego spotkanie IASB omawiane były aktualne problemy dot. m.in. projektu nowego standardu dot. leasingu, zmian założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, poprawek do MSR 19...

02.02.2015
1  2  3  4  5  6  7  8  9    24
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski