Przemysław Czajor

Artykuły autora

EFRAG rekomenduje przyjęcie zmian do MSR 27

23 października EFRAG opublikowała wstępną rekomendację dotyczącą przyjęcia zmiany MSR 27 i zaproszenie do zgłaszania uwag na temat proponowanej opinii oraz uwag w zakresie spodziewanych skutków...

30.10.2014
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    24