Przemysław Czajor

Artykuły autora

EFRAG rekomenduje przyjęcie poprawki do MSR 27

19 grudnia EFRAG opublikowała i przekazała do Komisji Europejskiej końcowe stanowisko, które aprobuje poprawki do MSR 27 wynikające ze zmiany opublikowanej przez IASB we wrześniu 2014 r. pod tytułem...

07.01.2015

IASB opublikowała propozycję zmian do MSR 7

18 grudnia IASB opublikowała wstępną wersję poprawki do MSR 7 w ramach tzw. inicjatywy dotyczącej ujawniania informacji. Celem proponowanych zmian jest ulepszenie informacji prezentowanych w...

02.01.2015
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    24