Przemysław Czajor

Artykuły autora

Można zgłaszać uwagi dotyczące zmiany MSR 12

20 sierpnia IASB opublikowała wstępną wersję poprawki do MSR 12 Podatek dochodowy. Dokument został opublikowany pod tytułem Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na...

02.09.2014
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    24