W ramach zorganizowanych sesji przybliżone zostaną aspekty związane z jakością sprawozdań finansowych i ich ogromnego wpływu na decyzje podejmowane zarówno przez dyrektorów finansowych, zarządy, rady nadzorcze spółek, jak i inwestorów oraz instytucje finansujące. Biegli rewidenci, będący specjalistami, mogą wesprzeć podmioty tworzące sprawozdania finansowe i znacząco wpłynąć na wzrost jakości tych sprawozdań.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2013 r. w Auli A1 Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Matejki 22/26. Odpłatność za udział w konferencji wynosi 50 zł brutto.

Więcej informacji na temat konferencji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Regionalnego Oddziału KIBR w Łodzi >>>