Udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza...
Jolanta Mazur
14.05.2012
1 czerwca 2012 r. wejdzie w życie Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii...
Jolanta Mazur
14.05.2012
We Włoszech nasilają się ataki na siedziby agencji podatkowej i akty przemocy wobec pracowników...
PAP
14.05.2012
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami wykładnia przepisów prawa dokonana przez...
Piotr Szybka
13.05.2012
Komisja Europejska zaproponowała aktualizację unijnych przepisów w zakresie VAT w celu zapewnienia...
Katarzyna Bogucka
11.05.2012
Miesięczne zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego są istotnym elementem kontroli obrotu...
Katarzyna Bogucka
11.05.2012
Parlament Europejski przegłosował rezolucję autorstwa posła Zigmantasa Balcytisa, wzywającą Komisję...
Katarzyna Bogucka
11.05.2012
Ponieważ brak jest odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla garaży, to zastosowanie...
Michał Malinowski
11.05.2012
Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer Polska życzy wszystkim doradcom podatkowym...
11.05.2012
Doradca podatkowy
Podatnik dla dostawy działek mających różne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania...
Michał Malinowski
10.05.2012
Ochrona wynikająca z indywidualnej interpretacji może zostać przyznana danemu zainteresowanemu...
Piotr Szybka
10.05.2012
Zgodnie z prognozami, relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach...
Michał Malinowski
10.05.2012
Decydującym kryterium przy stosowaniu przepisów dotychczasowych lub znowelizowanych jest data...
Michał Malinowski
10.05.2012
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp...
Katarzyna Bogucka
10.05.2012
Zwolnienie z podatku od środków transportowych pojazdu specjalnego jest uzależnione od klasyfikacji...
Katarzyna Bogucka
10.05.2012
Dziś sejmowe komisje finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi zajmą się projektem...
Katarzyna Bogucka
09.05.2012
Z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy...
Michał Malinowski
09.05.2012
Redakcja Rzeczpospolitej już po raz szósty przygotowuje ranking firm doradztwa podatkowego. Ranking...
09.05.2012
Doradca podatkowy
Obecnie trwają prace nad oceną i współtworzeniem zmian w przepisach wynikających z implementacji...
Michał Malinowski
09.05.2012
Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej,a prawo...
Michał Malinowski
09.05.2012
Strata z tytułu kradzieży pieniędzy ulokowanych w banku może, co do zasady, stanowić koszty...
Krzysztof Klimek
09.05.2012
Obniżka VAT z 7 proc. na 5 proc. na gotowe posiłki i dania spowodowała w 2011 r. ubytek ok. 11 mln...
PAP
08.05.2012
W przypadku usług turystycznych może wystąpić ujemna podstawa opodatkowania, ale nie można wykazać...
Michał Malinowski
08.05.2012
Uwzględniając podjętą 14 grudnia 2009 r. uchwałę NSA, sygn. II FPS 7/09, LEX, oraz art. 14 d O. p.,...
Piotr Szybka
08.05.2012
W styczniu 2013 r. w Stanach Zjednoczonych wejdzie w życie Foreign Account Tax Compliance Act...
Jolanta Mazur
08.05.2012
Samochody wykorzystywane do jazd testowych / demonstracyjnych oraz samochody zastępcze dla klientów...
Michał Malinowski
07.05.2012
Nie można uznać za wystarczający warunek do przypisania przychodu ze sprzedaży nieruchomości do...
Michał Malinowski
07.05.2012
Podstawą wyznaczenia poboru opłaty miejscowej w formie inkasa jest uchwała rady gminy. Przepisy są...
Adam Bartosiewicz
07.05.2012
Można wystawić fakturę korygującą zmieniającą osobę nabywcy, oczywiście pod warunkiem, że okazało...
Adam Bartosiewicz
07.05.2012
Do końca marca 2015 r. przedłużony został termin wprowadzenia systemu e-Podatki. Program ten ma...
Jolanta Mazur
07.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski