Czy faktura za badania wstępne pracownika może być wystawiona na niego?
Jeśli tak, to jak zaksięgować w firmie koszt, jeśli przysługuje pracownikowi zwrot pieniędzy za to badanie?

Faktura za badania wstępne pracownika może być wystawiona zarówno za pracodawcę, jak i na pracownika. W przypadku wystawienia jej na pracownika, można zaksięgować ją jako zwrot kosztów badań lekarskich (rozliczenie z pracownikiem). Uwzględniając, iż będzie to świadczenie na rzecz pracowników, warto dodać, iż będzie ono stanowiło koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) lub art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).