Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W polskim systemie podatku od towarów i usługzwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących wprowadzane są przepisami wykonawczymi.
W dniu 26 lipca 2010 r. Minister Finansów wydał kolejne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

W mediach – w kontekście nowego rozporządzenia – mowa jest najczęściej o wprowadzeniu kas fiskalnych dla prawników i lekarzy. Zmian jest jednak znacznie więcej. 

                                                                                                                   ***

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium on line, którego przedmiotem będzie omówienie przepisów nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia oraz 1 maja 2011 roku.

Seminarium poprowadzi p. dr Adam Bartosiewicz, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wspólnotowej, podatku od towarów i usług oraz prawa karnego skarbowego,współautor m.in. Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług(„VAT. Komentarz” Warszawa 2010, Wolters Kluwer Polska). Podczas seminarium będzie można zadawać pytania do prelegenta, na które zostaną udzielone wyjaśnienia w końcowej części spotkania.

Już teraz zapraszamy natomiast wszystkich zainteresowanych do zadawania pytań drogą mailową – na adres podatki@wolterskluwer.pl – dotyczących omawianej tematyki, w terminie do dnia 9 sierpnia 2010 r. Odpowiedzi na przynajmniej część z nich poznają Państwo uczestnicząc w seminarium.

W dniu seminarium wystarczy wejść na stronę

http://www.transmisjeonline.pl/seminarium

Patronem merytorycznym seminarium jest Vademecum Doradcy Podatkowego – baza prawna dla Doradców Podatkowych oraz Przegląd Podatkowy – miesięcznik doradcy podatkowego
Informacje o tym i kolejnych seminariach on line dla doradców podatkowych – www.doradcapodatkowy.abc.com.pl