Notą korygującą można skorygować każdą pomyłkę dotyczącą nazwy nabywcy. Takie stanowisko wynika z...
Michał Malinowski
17.06.2013
Naczelny Sąd Administracyjny wyda w poniedziałek wyrok w powiększonym, siedmioosobowym składzie w...
PAP
16.06.2013
Komitet Stały Rady Ministrów w czwartek zajmie się projektem ustawy o podatku od węglowodorów -...
Krzyczkowski Wojciech
16.06.2013
Delikatesy Alma wygrały w piątek z izbą skarbową w sprawie nakładów na wynajmowane lokale. Naczelny...
PAP
15.06.2013
Komitet Stały Rady Ministrów w czwartek zajmie się projektem ustawy o podatku od węglowodorów -...
PAP
14.06.2013
Sejm opowiedział się w piątek za ratyfikacją polsko-singapurskiej umowy o unikaniu podwójnego...
Musiał Marcin
14.06.2013
Jan Winiecki z Rady Polityki Pieniężnej nie widzi żadnej przestrzeni do obniżek stóp procentowych....
PAP
14.06.2013
Ustawodawca próbuje ponownie wprowadzić do polskiego systemu podatkowego klauzulę przeciwko...
Jolanta Mazur
14.06.2013
Prezydent Bronisław Komorowski powiedział w czwartek, że po umorzeniu przez Trybunał Konstytucyjny...
Cygonek Karolina
14.06.2013
Wczoraj w Sejmie przeprowadzone zostało pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Ordynacji...
Jolanta Mazur
14.06.2013
Liderzy frakcji w Parlamencie Europejskim ogłosili w czwartek, że są bardzo rozczarowani, iż...
Widzyk Anna
14.06.2013
Gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia z podatku od...
Michał Malinowski
14.06.2013
Jeśli termin 180 dni zaległości upłynął jeszcze w 2012 r., to wierzyciel miał prawo do skorzystania...
Michał Wojtas
14.06.2013
Doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego może zgłosić do właściwego Regionalnego Oddziału...
Joanna Polańska-Solarz
14.06.2013
Doradca podatkowy
Kwestię podawania do publicznej wiadomości danych doradców podatkowych reguluje ustawa o doradztwie...
Joanna Polańska-Solarz
14.06.2013
Doradca podatkowy
Skoro wnioskodawca nie może być w sprawie wniosku o udzielnie pisemnej interpretacji przepisów...
Michał Malinowski
14.06.2013
Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek ostateczny projekt ustawy o Specjalnym Podatku...
Krzyczkowski Wojciech
14.06.2013
Dochody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z własnych odłowów oraz z pobieranych...
Jolanta Mazur
14.06.2013
Izby celne nie płacą VAT od sprzedaży skonfiskowanych samochodów - orzekł w czwartek Naczelny Sąd...
Delert Elżbieta
14.06.2013
Od poniedziałku Izba Celna zaostrzy na granicy z Rosją kontrole osób przywożących paliwo. Od tego...
Joanna Wojciechowska
14.06.2013
Proponowana przez resort finansów reguła wydatkowa, pozwalająca na dostosowanie wydatków do...
Jolanta Mazur
14.06.2013
Bez wprowadzenia w Polsce otwartych funduszy emerytalnych dług publiczny, według metodologii UE, na...
Godusławski Bartłomiej
14.06.2013
Szczegółowym zapisom umowy pomiędzy rządem a episkopatem ws. zastąpienia Funduszu Kościelnego...
PAP
13.06.2013
W odpowiedzi na stanowisko Francji i innych państw, głosujących za ustanowieniem ceł...
PAP
13.06.2013
Ustalając prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej...
Tomasz Krywan
13.06.2013
W niniejszej sprawie organy obu instancji stwierdziły, że w sprawie zaistniała przesłanka ważnego...
Michał Malinowski
13.06.2013
Pracownicy wywiadu skarbowego we współpracy z policjantami Centralnego Biura Śledczego w Kielcach...
Jolanta Mazur
13.06.2013
Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie wymagają już potwierdzenia za zgodność...
Katarzyna Bogucka
13.06.2013
Resort finansów poinformował, że do Komitetu Stałego Rady Ministrów przekazano projekt ustawy o...
Krzyczkowski Wojciech
13.06.2013
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie skargi złożonej przez Telekomunikację Polską...
Jędrzejewska Katarzyna
13.06.2013