W ubiegłym roku Lasy Państwowe zapłaciły gminom tytułem podatku leśnego ok. 168 mln zł. Jeśli propozycje resortu znajdą poparcie w Sejmie gminy, które mają na swoim terenie lasy ochronne, będą mogły liczyć na dodatkowe 60 mln zł rocznie.

Więcej w "Rzeczpospolitej”