Trzy centrale związkowe - Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ - negatywnie oceniły...
Główczewski Aleksander
25.09.2013
18 września IOSCO i Fundacja MSSF ogłosiły, że uzgodniły zasady dalszej, bardziej ścisłej...
Przemysław Czajor
25.09.2013
Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa opodatkowania tzw....
Jolanta Mazur
25.09.2013
Do 2020 roku e-faktura ma być według planów Unii Europejskiej główną formą fakturowania w krajach...
Jolanta Mazur
25.09.2013
Parlament Europejski chce łagodzić uzależnienie wypłat funduszy z polityki spójności UE od...
Żylińska Julita
25.09.2013
Uważam, że w przedstawionej sytuacji spółdzielnia nie jest obowiązana do korygowania podatku...
Tomasz Krywan
25.09.2013
Podatnicy dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w celu zapewnienia...
Jolanta Mazur
25.09.2013
Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który nakłada na organy...
Jolanta Mazur
24.09.2013
Gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia z podatku od...
Michał Malinowski
24.09.2013
Dotacje dla Kopalni Soli Bochnia przekazywane będą do 31 grudnia 2017 r., zaś dla Kopalni Soli...
Michał Malinowski
24.09.2013
Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu...
Jolanta Mazur
24.09.2013
Jeżeli tendencje związane z lekkim ożywieniem w polskiej gospodarce nie zostaną zakłócone i liczne...
PAP
24.09.2013
Zarządzanie sprzedażą w kancelarii. Jak skutecznie pozyskać klienta i wykreować nowe usługi?...
24.09.2013
Doradca podatkowy
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. poselskim projektem nowelizacji Ordynacji...
PAP
24.09.2013
Deweloper powinien potraktować tę czynność jako zwrot towaru i wystawić fakturę korygującą. Kolejna...
Krzysztof Kamiński
24.09.2013
Nie można zastosować odmiennego od już funkcjonującego w jednostce sposobu ujmowania zdarzeń tego...
Małgorzata Siwy
24.09.2013
16 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ustanawiające...
Jolanta Mazur
24.09.2013
Problemy związane z długiem publicznym i deficytem sektora finansów publicznych zostaną rozwiązane...
PAP
24.09.2013
Środki trwałe to składniki majątku (rzeczowe aktywa trwałe niezakwalifikowane do inwestycji) o...
Jolanta Mazur
24.09.2013
Doprecyzowanie w rozporządzeniu, potrzeby sprawdzenia czy eksploatowany automat do gier o niskich...
Michał Malinowski
24.09.2013
Małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha mieli w okresie od 1 stycznia...
Michał Malinowski
23.09.2013
Służba Celna (SC) i PricewaterhouseCoopers (PwC) prowadzą wspólne badanie wśród przedsiębiorców,...
Michał Malinowski
23.09.2013
Projekt budżetu na 2014 rok przyjęty przez rząd jest poprawny zarówno w przypadku...
Jolanta Mazur
23.09.2013
Koszty badań lekarskich do książeczki sanitarno-epidemiologicznej zobowiązany jest pokryć...
Joanna Woźniak
23.09.2013
Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu odbędzie się I czytanie senackiego projektu...
Katarzyna Bogucka
23.09.2013
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca bieżącego roku spadło o 6 mld 670,3 mln zł tj. o 0,8...
Musiał Marcin
23.09.2013
Nowa strategia Służby Celnej, jaką będziemy realizować w latach 2014-2020 określi nasze nowe...
Huk Wojciech
23.09.2013
Belgia redukuje swój tegoroczny budżet o 218 mln euro i dzięki temu będzie w stanie spełnić...
Żylińska Julita
23.09.2013
W opinii wiceprezesa NBP Witolda Kozińskiego projekt budżetu na 2014 rok jest projektem realnym, a...
PAP
23.09.2013
Senat zgłosił w piątek dwie poprawki do nowelizacji budżetu na 2013 r. Dotyczą one zwiększenia o...
Musiał Marcin
21.09.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski