Opodatkowanie bonusów dla pracowników zależy najczęściej od tego, czy finansowane są one z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też nie. Dotyczy to np. paczek, ale także kart przedpłaconych, którymi można płacić do wyczerpania ustalonego limitu.
 – Jeżeli koszt kart przedpłaconych sfinansowany jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to nie podlegają one opodatkowaniu, ale maksymalnie do 380 złotych w ciągu roku. A to dlatego, że traktowane są one przez organy podatkowe jako świadczenie pieniężne, a to, jeżeli finansowane jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podlega zwolnieniu – wyjaśnia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
Jeśli łączna wartość otrzymanych bonusów, sfinansowanych z funduszu socjalnego, przekroczy 380 zł, to nadwyżka podlega opodatkowaniu. Trzeba pamiętać, że dotyczy to nie tylko świadczeń okołoświątecznych, ale też np. dofinansowania wejściówek na basen czy innych podobnych dodatków.
Pracodawcy muszą przy tym pamiętać, żeby przy obdarowywaniu pracowników np. świątecznymi paczkami stosować kryterium socjalne, tzn. przyznawać je z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracowników.
 – To jest warunek konieczny, aby ten wydatek został potraktowany jako wydatek przekazany zgodnie z zasadami dysponowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – podkreśla ekspertka.
Wyjątkiem, jeśli chodzi o podatki, są bony i talony, którymi można płacić za towary czy usługi w niektórych sklepach, najczęściej dużych marketach. One podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych bez względu na wartość.
 – Z reguły są to bony, które są finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale mimo to podlegają opodatkowaniu, ponieważ w ustawie o podatku od osób fizycznych wprost przewiduje się, że takie bony opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają – mówi Dominika Dragan-Berestecka.
Dla pracodawców z kolei ważne jest to, czy wartość bonów, paczek lub kart przedpłaconych mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 – Jeśli paczki, bony, koszt imprez wigilijnych są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zwykle tak jest, to wtedy sam wydatek jako taki kosztem nie jest, ale trzeba pamiętać, że kosztem są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – mówi doradca.
Inna sprawa to spotkanie opłatkowe pracowników. Pracodawcy powinni zadbać o to, aby nie było to tylko spotkanie oparte na konsumpcji. W przeciwnym wypadku organy podatkowe mogą uznać, że nie ma ono związku z działalnością danej firmy.
 – Warto pamiętać, że organy podatkowe podkreślają, że wydatek na takie spotkanie będzie kosztem pod warunkiem, że temu spotkaniu będą towarzyszyć również inne elementy np. integracji pracowników, prezentacji strategii zarządu na przyszły rok bądź podsumowania osiągnięć danego roku – podsumowuje Dominika Dragan-Berestecka.
Oznacza to, że jeśli spotkanie wigilijne ma tylko charakter konsumpcji, to pracodawca może mieć problem z wykazaniem przed organami podatkowymi, że wydatek na ten cel ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganymi przez firmę przychodami. A jeśli nie ma takiego związku to nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Wydatek na samą konsumpcję podczas spotkania firmowego jest bowiem uznawany przez organy podatkowe jako nie podlegający zaliczeniu do kosztów podatkowych.