Poręczenie kredytu bankowego wekslem in blanco ma charakter czynności przysparzającej o określonej...
Edyta Zaniewicz
20.09.2013
Konieczność nowelizacji budżetu na 2013 r. jest związana z niższym wzrostem gospodarki, a nie z...
Musiał Marcin
20.09.2013
Znane są już miejsca i terminy Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców...
Joanna Polańska-Solarz
19.09.2013
Doradca podatkowy
Do I czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku...
Katarzyna Bogucka
19.09.2013
Przyszłoroczne dochody z dywidend spółek nadzorowanych przez Skarb Państwa w wysokości 4,6 mld zł...
PAP
19.09.2013
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku...
Karol Różycki
19.09.2013
W następnym tygodniu Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 5 ust. 1 pkt...
Katarzyna Bogucka
19.09.2013
Wśrodę 18 września została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia, która będzie miała znaczenie dla...
Michał Malinowski
19.09.2013
Zgodnie z opublikowanym w środę 18 września br. obwieszczeniem ministra finansów (MP z 2013 r.,...
Jolanta Mazur
19.09.2013
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, który modyfikuje wzory rocznego obliczenia...
Michał Malinowski
19.09.2013
Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące...
Jolanta Mazur
19.09.2013
Wartość usług budowlanych należy zaliczyć do kosztu wytworzenia składnika majątku pomimo tego, że...
Łukasz Postrzech
19.09.2013
W niespełna 6 miesięcy funkcjonowania rządowego programu wspierania mikro-, małych i średnich...
Michał Malinowski
19.09.2013
Placówka wynajmuje pomieszczenia firmom na działalność gospodarczą, otrzymuje od urzędu gminy...
Dorota Skrzypska
19.09.2013
Opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 7 sierpnia 2013 roku zmieniające...
Katarzyna Bogucka
18.09.2013
Jeżeli w związku ze sprzedażą samochodu obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących...
Karol Różycki
18.09.2013
Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące...
Jolanta Mazur
18.09.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie...
Katarzyna Bogucka
18.09.2013
Od 1 października 2013 r. obowiązywać będą nowe przepisy określające szczegółowo kryteria i warunki...
Katarzyna Bogucka
18.09.2013
Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w...
Michał Malinowski
18.09.2013
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wyrobów akcyzowych, w stosunku do...
Jolanta Mazur
18.09.2013
Do wyliczenia kwoty przychodu zobowiązującej do prowadzenia ksiąg rachunkowych przyjmuje się...
Karol Różycki
18.09.2013
Ministerstwo Finansów chce scentralizować informatyczny system poboru i dystrybucji podatków....
Strzępka Krzysztof
18.09.2013
Wypłaty z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego zostaną opodatkowane zryczałtowanym...
PAP
18.09.2013
Jeżeli samorząd nie zapłaci w terminie janosikowego, minister finansów określa wysokość...
Musiał Marcin
18.09.2013
W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę...
Katarzyna Bogucka
18.09.2013
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek znowelizowaną Ordynację podatkową i ustawę o...
Boroń Michał
17.09.2013
W przypadku usług turystycznych, przy ustalaniu marży do opodatkowania, należy uwzględnić również...
Jolanta Mazur
17.09.2013
Rezygnację z określenia maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych i określenie...
Jolanta Mazur
17.09.2013
Przepisy uznane za niekonstytucyjne, stanowiące podstawę dla organów podatkowych do ustalania...
Joanna Mach
17.09.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski