Informacja o zawieszeniu wykonywania zawodu powinny być zgłaszane w formie pisma podpisanego własnoręcznie i przesłanego poczta tradycyjna lub pisma w formie elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W piśmie należy wskazać dokładna datę zawieszenia wykonywania zawodu.

Takie zgłoszenie pociąga za sobą zmianę danych na liście prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.  w okresie zawieszenia doradca nie może wykonywać czynności o których mowa w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Nie jednocześnie obowiązku zwierania umowy ubezpieczenia OC, natomiast musi opłacać składki członkowskie w wysokości 20% pełnej wartości składki, tj. 16 zł.

Doradca podatkowy, który zawiesił wykonywanie zawodu (lub zastosowano wobec niego zawieszenie prawa wykonywania zawodu), nie jest zobowiązany do uzyskiwania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji w okresie zawieszenia. Natomiast podjęcie wykonywanie, po okresie zawieszenia wykonywania zawodu skutkuje koniecznością uzyskania punktów, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI a zasad etyki doradców podatkowych.