Obecnie podatnik ma obowiązek składania zawiadomienia do urzędu skarbowego, ale wzór taki nie istnieje.

W związku ze zmianami wprowadzanymi tzw. III ustawą deregulacyjną minister finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego - VAT-ZD.

Projektowany wzór zawiadomienia zawiera obok danych identyfikacyjnych podatnika (wierzyciela) również dane identyfikacyjne kontrahenta (dłużnika), numer faktury, datę jej wystawienia, datę upływu terminu płatności oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Zawiadomienie będzie składane wraz z deklaracją, w której podatnik będzie dokonywał korekty.