Propozycje Ministerstwa Finansów zmierzają w kierunku zniesienia opodatkowania akcyzą w sprzedaży pomiędzy producentami a pośrednikami, likwidacji dokumentu dostawy dołączanego do przemieszczanych wyrobów, umożliwienia podmiotom zużywającym węgiel rozliczenia ubytków węglowych.

Więcej w Rzeczpospolitej