Od dnia 1 grudnia będzie stosowana nowa wersja instrukcji w zakresie stosowania procedury TIR (wersja dla przedsiębiorców).

Przedsiębiorcy zajmujący się wywozem i przywozem towarów będą mogli uzyskać od urzędu celnego pozwolenie na stosowanie uproszczenia o nazwie „upoważniony nadawca TIR” także, gdy będą przewozić towary niewspólnotowe. Obecnie pozwolenia wydawane są tylko wówczas, gdy transportowane są towary z UE.

Przedsiębiorca będący upoważnionym nadawcą TIR może część formalności celnych (np. przygotowanie karnetu TIR) załatwić poza urzędem celnym – w miejscu uznanym przez celników.

W instrukcji znajdują się również przykłady stosowania lub nie procedury TIR i przesyłania zgłoszeń elektronicznych TIR do NCTS.