Uwolnienie zawodu księgowego nie spowodowało znacznego obniżenia kosztów usług, wynika z badania...
Michał Topulniak
18.06.2015
Reguła wydatkowa ogranicza możliwości wzrostu wydatków, ale niski deficyt daje pewne możliwości,...
PAP
18.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoDwuosobowa spółka cywilna składająca się...
Tadeusz Waślicki
17.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoW spółce z o.o. zarząd i dyrekcja...
Adam Bartosiewicz
17.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoWspólnik obejmował udziały w liczbie 50...
Krzysztof Klimek
17.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka z innego kraju UE dokonuje...
Adam Bartosiewicz
17.06.2015
Rzecznik Praw Obywatelski wystąpił do ministra finansów o zajęcie stanowiska w sprawie potencjalnej...
Jolanta Mazur
17.06.2015
Jeśli strata powstanie ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów lub...
Michał Malinowski
17.06.2015
Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców ogólnopolskiego konkursu Finansoaktywni. Misja: Podatki dla...
PAP
17.06.2015
Resort finansów pracuje nad opracowaniem strategii dla administracji podatkowej. Będzie ona opierać...
Inny
17.06.2015
Minister finansów określił wzór wniosku VAT-28 w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku...
Jolanta Mazur
17.06.2015
Agresywna optymalizacja podatkowa, w efekcie której część koncernów zagranicznych i polskich dużych...
PAP
17.06.2015
Od 1 lipca 2015 r. podatek VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu firmowych...
Jolanta Mazur
17.06.2015
Od 1 lipca 2015 r. nabywając aluminium nieobrobione plastycznie od czynnych podatników VAT spółka...
Tomasz Krywan
17.06.2015
Oskarżenia o lobbying i ostry spór o opodatkowanie między konkurującymi ze sobą wytwórcami...
PAP
17.06.2015
Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia...
Michał Malinowski
17.06.2015
2 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między rządem...
Inny
17.06.2015
Priorytetem dla Komisji Europejskiej jest ratowanie strefy euro; oczekuje się, że Grecja przyjmie...
PAP
17.06.2015
Jeżeli wartość przysporzenia przekazywanego przez OPP, w formie darowizny lub polecenia darczyńcy,...
Katarzyna Bogucka
16.06.2015
Na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółdzielnia mieszkaniowa ma...
Tomasz Krywan
16.06.2015
Rozłożenie płatności na raty nie wpływa na wartość początkową środka trwałego, który w dacie zakupu...
Małgorzata Niedźwiedzka
16.06.2015
W środę 17 czerwca br. odbędzie się debata podatkowa będąca zwieńczeniem konkursu, którego celem...
Jolanta Mazur
16.06.2015
Od 1 lipca 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia...
Jolanta Mazur
16.06.2015
Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT....
Inny
16.06.2015
Posiadanie tylko samego wpisu w książce nadawczej bez innych dowodów np. przelewów...
Michał Malinowski
16.06.2015
Prezydent podpisał ustawę z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym...
Katarzyna Bogucka
16.06.2015
Zmiana umowy spółki związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce...
Katarzyna Bogucka
16.06.2015
Lepszą dywersyfikację źródeł dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym przyznanie im...
PAP
16.06.2015
Na koniec maja tego roku deficyt budżetowy wyniósł 19 mld 637,7 mln zł, czyli 42,6 proc. deficytu,...
PAP
16.06.2015
Instalacja szachów plenerowych, zdroików wodnych, huśtawek dla niepełnosprawnych dzieci czy...
PAP
16.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski