Nowopowstała komórka realizować będzie zadania z zakresu obsługi rozliczeń dokonywanych przez przedsiębiorców w ramach jednego okienka rozliczeniowego. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w wielu miejscach w kraju wpłacają należności celne i podatkowe na kilka rachunków bankowych.

Zobacz: Izba Celna w Krakowie rozliczy wpłaty przedsiębiorców i podatników >>

Po utworzeniu wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Służby Celnej, przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu kompetencji Służby Celnej (np.: obrót towarowy z zagranicą, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, produkcja lub obrót wyrobami akcyzowymi wewnątrz kraju, organizacja gier hazardowych) będą mogli rozliczać należności celne, podatkowe i inne należności, których pobór należy do Służby Celnej, w jednym miejscu.

Rozporządzenie ministra finansów z 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 645) wejdzie w życie 15 maja 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa