Polscy przedsiębiorcy wypracowują dziś 70 proc. PKB. W interesie państwa i rządu jest więc takie działanie, które będzie wspierało tę grupę.

Eksperci o referendum ws. podatków: to jakby pytać, czy chce się być zdrowym i bogatym>>>

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają grudniową zapowiedź Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o takiej nowelizacji Ordynacji podatkowej, która wyrównuje szanse w starciu podatnika z aparatem skarbowym. Wpisana już dziś do Ordynacji zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wyznaczyłaby kierunek zmian dla całościowej reformy.

Prezydent chce referendum ws. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika>>>

Za bezprecedensową należy uznać sytuację, gdy Prezydent RP zmuszany jest – niejako „w zastępstwie” urzędników rządowych – do kształtowania i naprawiania systemu podatkowego.