Zamierzam zarządzić – jak mówi konstytucja – za zgodą Senatu - referendum ogólnopolskie - zapowiedział w poniedziałek podczas wystąpienia w Belwederze Bronisław Komorowski. – Chodzi o to, aby to obywatele rozstrzygnęli parę istotnych kwestii, które nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia od dłuższego czasu – dodał.

Zdaniem prezydenta referendum powinno dotyczyć m. in. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. To pytanie ma dotyczyć zakresu relacji obywatel – państwo. – Od dłuższego czasu nie mogę się doczekać rozstrzygnięcia w kwestii projektu ustawy, który jest już w Sejmie, a dotyczy systemu podatkowego i wprowadzenia zasady, która powinna dawać szansę obywatelowi podatnikowi na mocniejszą pozycję w relacjach z państwem, z urzędnikiem. To jest zasada rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych na korzyść obywatela-podatnika, a nie na korzyść urzędnika –podkreślił.

Zgodnie z Konstytucją RP, referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Artykuł pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa