Od teraz książki LexisNexis dostępne są w księgarni internetowej Profinfo.pl. Komentarze, monografie, teksty ustaw, schematy, orzecznictwo i Wasze ulubione serie wydawnicze. Znak LexisNexis na okładce to gwarancja stojącej na wysokim merytorycznym poziomie zawartości. LexisNexis to uznani autorzy: praktycy, wykładowcy, ludzie, którzy mają wpływ na stanowienie prawa w Polsce.

Wśród książek LexisNexis traktujących o podatkach w sposób szczególny polecamy: "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz" autorstwa Mariusza Pogońskiego; "Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz" Jacka Jastrzębskiego i Macieja Kalińskiego; "Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz" Rafała Styczyńskiego czy "Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne" Zbigniewa Ofiarskiego.

Uwagę, zarówno prawników, co przedsiębiorców zwrócą też inne publikacje LexisNexis poświęcone podatkom, w tym "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz" Stanisława Boguckiego, Arkadiusza Cudaka i Aleksandry Wrzesińskiej-Nowackiej czy też "Ustawa o rachunkowości. Komentarz" Teresy Cebrowskiej, Kseni Czubakowska , Waldemara Gosa, Marii Hass-Symotiuk, Teresy Kiziukiewicz, Zbigniewa Luty, Bożeny Nadolnej, Kazimierza Sawickiego i Winiarskiej Kazimiery - całość pod redakcją T. Kiziukiewicz.

LexisNexis to bogata oferta książek poświęconych prawu podatkowemu. Publikacje LexisNexis znajdziecie w księgarni Profinfo.pl.