Projekt tzw. "dużej" nowelizacji Ordynacji podatkowej zakładał wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. Klauzula miała posłużyć Ministrowi Finansów do ścigania przedsiębiorców oraz sankcjonowania legalnych działań biznesowych podejmowanych przez podatnika. Jak podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan, jednocześnie ograniczając prawo do uzyskiwania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Nowe regulacje zdecydowanie miałyby negatywny wpływ na rozwój i finanse przedsiębiorców oraz doprowadziłyby do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan wielokrotnie w trakcie konsultacji społecznych wskazywała na potrzebę dogłębnej analizy potencjalnych skutków dla podatników proponowanych przepisów. Wskazywała na konieczność zachowania standardów regulacji, które ochronią uczciwych podatników, świadomie kierujących swoimi interesami podatkowymi.

Wycofanie się przez resort finansów z proponowanej regulacji eksperci oceniają pozytywnie. Ich zdaniem kształt klauzuli zaproponowany w projekcie nie spełniał oczekiwanych standardów szczegółowości i kompletności, przez co stanowił zagrożenie, nie tylko dla firm uchylających się od opodatkowania, ale wszystkich podatników, w tym również tych z sektora małych i średnich przedsiębiorców.