Pytanie

Trzech członków zarządu spółki ma do dyspozycji pięć służbowych samochodów osobowych. Każdy z członków ma przypisane dokładnie jedno auto, pozostałe dwa samochody pozostają do dyspozycji członków (mogą wymienić "swój" samochodów na którykolwiek z dodatkowych).
Czy ryczałt uwzględnia się do osoby czy do ilości samochodów?
Czy każdy członek zarządu powinien mieć doliczony do przychodu jeden ryczałt, pomimo że może korzystać z więcej niż jednego samochodu osobowego?

Odpowiedź

Przychód powstaje u podatnika ze względu na możliwość korzystania z auta do celów prywatnych. W przypadku możliwości korzystania naprzemiennego z kilku aut - ryczałt powstaje tylko raz. Nie da się bowiem równocześnie używać dwóch aut.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2a-2c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 powyższych kwot (odpowiednio 250 zł lub 400 zł).

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w powyższy sposób i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z członkami zarządu. Niestety nie zostało sprecyzowane, czy świadczą oni swoje usługi w ramach stosunku pracy, czy też zatrudnieni są oni w innej formie (powołanie, umowa cywilnoprawna). Tymczasem regulacja powyższa dotyczy wyłącznie pracowników - w przypadku członów zarządu niebędących pracownikami zasady te można stosować jedynie przez analogię.

Abstrahując od powyższego i zakładając, że ryczałtowy przychód ustala się w przedstawiony sposób, podkreślenia wymaga, że pracownik może używać na raz tylko jednego samochodu. W efekcie udostępnienie większej ilości aut pracownikowi generuje u niego wciąż tylko pojedynczy przychód ryczałtowy. Można się jedynie zastanawiać, co w sytuacji, gdy np. jedno z dostępnych aut ma silnik 1400 cm3, a inne 2000 cm3. Naliczenie ryczałtu według wyższej stawki nie powinno być podważone. Sensowne wydaje się także rozliczenie proporcjonalne, ale w tym przypadku brak jest podstawy prawnej.

Inna sytuacja będzie w przypadku, gdy drugie auto będzie użytkowane przez członka rodziny pracownika. W takim przypadku należałoby rozpoznać przychód u użytkownika.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego