Po okresie wytężonej pracy związanej z rozliczeniami rocznymi podatków i sprawozdaniami finansowymi, doradcy podatkowi z całego kraju uroczyście obchodzą swój dzień na organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP spotkaniach, wyjazdach i piknikach.

Dzień Doradcy Podatkowego będzie z pewnością okazją do podsumowań, a także określenia oczekiwań i kierunków rozwoju zawodu na kolejne lata.

Ubiegły rok obfitował w liczne wydarzenia ważne dla środowiska doradców podatkowych. W styczniu 2014 r. odbył się Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, w trakcie którego wybrano na kolejne 4 lata nowe władze samorządu. W kwietniu 2014 r. zakończyły się wybory zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP. W sierpniu ubiegłego roku, mimo protestów środowiska doradców podatkowych, weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna zmieniająca przepisy ustawy o doradztwie podatkowym i likwidująca certyfikat księgowy.

Najwyższy organ Izby - Krajowy Zjazd, w uchwale programowej wyznaczył priorytety działania dla organów IV kadencji na lata 2014-2017. Za najważniejsze uznano działania służące:

- wzmocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego,
- promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych,
- ograniczeniu negatywnych skutków deregulacji.

O ile szansa na wprowadzenie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym i uwzględnienie postulatów środowiska (m.in. w zakresie poszerzenia ich uprawnień zawodowych) w tym roku jest niewielka, o tyle samorząd zapowiada rychłe wprowadzenie stroju urzędowego dla doradców podatkowych reprezentujących klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Propozycja ta została uznana przez resort finansów za warta szczególnej uwagi.