Komornik może zająć dotację na przedszkole

Procedura cywilna nie wyłącza możliwości zajęcia dotacji na przedszkole niepubliczne. Nie ma podstaw, by gmina wstrzymała jej wypłatę - informuje serwis Prawo Oświatowe/ABC.

11.04.2014

Małą szkołę można przekazać na podstawie umowy

Gmina zamierza zlikwidować bardzo małą szkołę podstawową z klasami I-VI i z oddziałem przedszkolnym (łącznie 39 dzieci). Mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić i deklarują chęć założenia...

04.04.2014

Wynagrodzenie za zastępstwo określa regulamin

O tym, jak ustala się wynagrodzenie za zastępstwo, decydują zapisy regulaminu ustalonego przez organ prowadzący - przypomina serwis Prawo Oświatowe/ABC. Przepisy wymagają jedynie, by stawka była...

27.03.2014

Gmina nie musi dowozić dzieci na dodatkowe zajęcia

Czy gmina ma obowiązek dowozić dziecko sześcioletnie posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia z terapii do poradni psychologiczno-pedagogicznej i na zajęcia do ośrodka...

21.03.2014

Nie zawsze można podwyższyć dodatek motywacyjny

Nawet gdy szkoła ma środki, umożliwiające zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, nie zawsze można to zrobić. Wszystko zależy od zapisów w regulaminie - informuje serwis Prawo...

21.03.2014