Wynagrodzenie za zastępstwo określa regulamin

O tym, jak ustala się wynagrodzenie za zastępstwo, decydują zapisy regulaminu ustalonego przez organ prowadzący - przypomina serwis Prawo Oświatowe/ABC. Przepisy wymagają jedynie, by stawka była...

27.03.2014

Gmina nie musi dowozić dzieci na dodatkowe zajęcia

Czy gmina ma obowiązek dowozić dziecko sześcioletnie posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia z terapii do poradni psychologiczno-pedagogicznej i na zajęcia do ośrodka...

21.03.2014

Nie zawsze można podwyższyć dodatek motywacyjny

Nawet gdy szkoła ma środki, umożliwiające zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, nie zawsze można to zrobić. Wszystko zależy od zapisów w regulaminie - informuje serwis Prawo...

21.03.2014

Po wysokość dotacji do sąsiedniej gminy

Jeżeli gmina nie prowadzi przedszkola publicznego, dotację dla placówki niepublicznej wylicza się na podstawie danych sąsiedniej jednostki. Komentarz na ten temat znaleźć można w książce Dotacje dla...

06.02.2014

Zajęcia rewalidacyjne powinny trwać 60 min.

Przepisy dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych różnią się o tych, określających czas trwania zwykłych lekcji. Przez godzinę - w przypadku zajęć rewalidacyjnych - rozumie się 60 min.

13.01.2014