Urlopy nauczycieli na razie bez zmian

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie ma raczej szans, by nowelizacja Karty Nauczyciela weszła w życie na początku nowego roku, dlatego też przepisy o nauczycielskich urlopach pozostają na razie nie...

30.12.2013

Nauczyciel dostanie dodatek za indywidualne nauczanie

Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne z dzieckiem, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym przysługuje dodatek za warunki pracy bez względu na miejsce realizacji zajęć z uczniem.

23.12.2013

Pensja ze zlecenia nie liczy się do średniej

W styczniu gminy muszą rozliczyć się z wypłaty nauczycielom ich średnich pensji. W rozliczeniu nie uwzględnia się wynagrodzeń wypłaconych pedagogom z tytułu umowy zlecenia.

06.12.2013

Dodatek motywacyjny nie zależy od zgody nauczyciela

Pracę nauczyciela ocenia dyrektor szkoły, a tym samym to od niego zależy, czy pedagog otrzyma dodatek motywacyjny. Sprzeciw nauczyciela nie ma wpływu na skuteczność decyzji o przyznaniu dodatku.

04.12.2013

Kontakt ze szkołą jest obowiązkiem rodzica

Rodzice mają prawo uzyskiwać od szkoły informacje na temat postępów swojego dziecka. Ale współpraca ze szkołą wiąże się także z obowiązkami dla opiekunów, którzy muszą kontaktować się z nauczycielami...

27.11.2013