Egzekwowanie obowiązku szkolnego nie zawsze ma sens

Egzekucja administracyjna nie jest związana z kalendarzem roku szkolnego. Wydaję się jednak, że pod koniec roku szkolnego nie ma sensu nakładać grzywny na rodziców, którzy nie zadbali o to, aby...

05.07.2013

Za jeden przedmiot tylko jedna ocena na świadectwie

Uczeń, który realizuje przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, powinien otrzymać tylko jedną ocenę na świadectwie. Taki podział nie oznacza bowiem, że realizuje dwa przedmioty oddzielnie.

26.06.2013