Na jakim paragrafie należy zaksięgować opłatę za prenumeratę pism specjalistycznych do szkół?

Opłatę za prenumeratę czasopism specjalistycznych dla szkół należy ująć na paragrafie 424 "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" z właściwą czwartą cyfrą. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, w tym między innymi zakup:
- książek do biblioteki,
- podręczników,
- map,
- programów multimedialnych,
- gier i zabaw dydaktycznych,
- prasy w tym prenumerat przeznaczonych, jako materiał pomocniczy do użytku przez pracowników, jak też dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
 

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>
 
Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy na II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca 2014 r. w Warszawie. Poświęcony będzie przepisom podatkowym, finansowaniu oświaty oraz wiosennemu ruchowi kadrowemu w placówkach oświatowych. Więcej>>