Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Gmina posiada taką kompetencję.

Uzasadnienie
Stosownie do zapisu art. 14a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>