Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Dziecko uczęszcza do przedszkola w swojej miejscowości.

Odpowiedź
Gmina nie ma takiego obowiązku.

Uzasadnienie
Stosownie do zapisu art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.), dziecko w wieku 6 lat, które w latach 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowym lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>