Punkty przedszkolne są inną formą wychowania przedszkolnego, której warunki tworzenia, organizowania i działania określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) Więcej w Serwisie Samorządowym PAP>>

Polecamy: Serwis Prawo Oświatowe dla Przedszkoli