Ocena z plastyki też na świadectwie ukończenia podstawówki

Zarządzanie oświatą

Uczeń kończący szkołę ma na świadectwie nie tylko oceny z ostatniej klasy, ale również te, które zdobył z przedmiotów zakończonych we wcześniejszych klasach. Chodzi np. o takie przedmioty, jak plastyka lub muzyka. Oceny z nich również znajdą się na świadectwie ukończenia podstawówki.

11.06.2019

Piontkowski: Miejsce w szkole dla każdego dziecka

Zarządzanie oświatą

W szkołach średnich jest miejsce dla każdego ucznia z podwójnego rocznika - zapewnił minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem zamieszanie przy liczeniu powstało, bo uczniowie złożyli papiery do dużej liczby szkół i zostali kilkukrotnie wzięciu pod uwagę przy ocenianiu liczby miejsc.

11.06.2019

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku

Kadry w oświacie

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rozszerzy uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu. Resort zmienił koncepcję i w ogóle wycofa się z wprowadzonych w 2018 r. zasad oceniania pedagogów. A przy okazji również z dodatku dla najlepszych.

11.06.2019

W piątek wyniki egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Wyniki tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego poznamy 14 czerwca 2019 r. Wynik będzie można sprawdzić w systemie - login i hasło przekaże uczniowi dyrektor szkoły. Można o nie wystąpić do środy.

10.06.2019

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już w Sejmie

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego - takie m.in. zmiany w Karcie Nauczyciela przewiduje wniesiony właśnie do Sejmu przez posłów PiS projekt nowelizacji ustaw.

06.06.2019

MEN: Dyrektor szkoły może odwołać zajęcia z powodu upału

Szkoła i uczeń BHP

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale wskazało, że dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony

06.06.2019

Minister zapowiada wdrożenie uzgodnień sprzed strajku nauczycieli

Kadry w oświacie Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

W najbliższym czasie będziemy chcieli wywiązać się z tych porozumień, które zawarliśmy jeszcze przed wybuchem strajku nauczycieli - zadeklarował w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Z jego wypowiedzi wynika, że chodzi przede wszystkim o porozumienie zawarte z Solidarnością.

06.06.2019

ZNP: pomoc finansowa dla strajkujących nauczycieli - w wakacje

Szkoła i uczeń

Nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy brali udział w kwietniowym proteście, będą mogli otrzymać pomoc ze społecznego funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli”, ale najwcześniej pod koniec czerwca – poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dotąd wpłynęło 7 281 wniosków o przyznanie takiej pomocy.

05.06.2019

Zajęcia w szkołach zakończą się 19 czerwca

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W przyszłym tygodniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisze nowelizację rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego. Oznacza to, że zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zajęcia w szkołach zakończą się w środę 19 czerwca - poinformowało w środę MEN.

05.06.2019

MEN rozpoczyna nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji - to m.in. zadania Rady Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów do zgłaszania swoich kandydatur i na zgłoszenia czeka do 31 lipca br.

05.06.2019

Na Uniwersytet Jagielloński tylko po rozszerzonej maturze

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

W rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie brane będą pod uwagę wyniki tylko z matury zdanej na poziomie rozszerzonym - zapowiedziały władze uczelni. Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia czeka ok. 15 tys. miejsc, a na niestacjonarne – ok. 3 tys.

03.06.2019

Rzecznik: Potrzebne szkolenia antyterrorystyczne w szkołach

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a w każdej klasie takie zajęcia powinny odbywać się na początku roku szkolnego - proponuje rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. To reakcja na ostatnie ataki w dwóch polskich szkołach.

31.05.2019

MEN: Bez opłaty nie ma trzeciego podejścia do matury

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Niedochowanie terminu wniesienia opłaty za poprawkowy egzamin maturalny przez absolwenta oznacza brak możliwości przystąpienia do tego egzaminu w danym roku szkolnym – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na zapytanie posłanki.

31.05.2019

Specjalne rady pedagogiczne mają ocenić stan bezpieczeństwa

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy szkół zostaną zobowiązani do przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Mają teś odbyć się spotkania na ten temat z rodzicami uczniów.

30.05.2019

MEN wycofa podręcznik chwalący dopalacze

Zarządzanie oświatą

Podręcznik do chemii, w którym chwalone są dopalacze, nie powinien być używany w szkołach. Tak uznali powołani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rzeczoznawcy, w związku czym MEN zapowiada przygotowanie nowej wersji podręcznika.

30.05.2019

Radni Warszawy żądają wyjaśnień w sprawie meczu osób LGBT w szkole

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W jednej z warszawskich szkół podstawowych w miniony weekend odbył się, objęty patronatem prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, turniej siatkówki dla osób LGBT. Radni Rady Warszawy domagają się wyjaśnień od prezydenta co do udzielenia patronatu temu wydarzeniu.

28.05.2019

Samorządy narzekają na źle przygotowaną reformę oświaty

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Rosnące koszty edukacji, wydłużenie godzin nauki, brak nauczycieli – to główne problemy, które zgłosiły największe miasta w związku z „kumulacją roczników” w szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020. A najważniejszym ich oczekiwaniem wobec władz państwowych jest zwiększenie nakładów na oświatę.

28.05.2019

Suwałki: Centrum usług wspólnych obsłuży wszystkie szkoły

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą

Obsługa księgowa wszystkich jednostek oświatowo-wychowawczych w mieście to zadanie tworzonego w Suwałkach centrum usług wspólnych. Centrum ma rozpocząć działalność o początku przyszłego roku i ma obsługiwać 25 jednostek miejskich.

28.05.2019

Zalewska do Parlamentu Europejskiego, będzie nowy minister

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska uzyskała w niedzielnych wyborach mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Będzie w związku z tym odwołana ze stanowiska, ale nie ma jeszcze informacji, kiedy to nastąpi i kto zajmie jej miejsce w resorcie.

27.05.2019

Spawanie zamiast chemii - zabraknie miejsc w liceach

Zarządzanie oświatą

Kolejki do sekretariatów, wyższe progi punktowe, a tym samym mniejsza szansa na dostanie się do wymarzonej szkoły - reforma oświaty wkracza w fazę budzącą największe kontrowersje. Naukę w liceach, technikach i szkołach branżowych rozpocznie podwójny rocznik uczniów. Dla części może zabraknąć miejsc.

27.05.2019