Więcej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy

Wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. To pokłosie nowelizacji Karty Nauczyciela z 1 września 2019 roku obligującej dyrektorów szkół do zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o każdym czynie naruszającym dobro dziecka. Przepis ten jest jednak krytykowany i może wkrótce się zmienić.

16.01.2020

Dyrektor musi chronić nauczyciela przed nękaniem

Kadry w oświacie

Ciągłe kontrole, papierologia i nękanie kolejnymi skargami przez rodziców uczniów - dyrektor szkoły powinien chronić nauczyciela przed takimi problemami. Ma obowiązek stworzyć procedury antymobbingowe oraz występować w obronie nauczycieli, których prawa zostaną naruszone.

14.01.2020

RPO: szkoła powinna uczyć o zmianach klimatu

Zarządzanie oświatą

Rzecznik praw obywatelskich chce wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Zwrócił się w tej sprawie do resortu edukacji. Według RPO nauczanie o zmianach klimatu powinno mieć charakter priorytetowy.

13.01.2020

Redukcja etatów ma sfinansować nauczycielskie podwyżki?

Kadry w oświacie

Nauczyciele w 2020 roku dostaną podwyżki, co ma zagwarantować im przyszłoroczna ustawa budżetowa. Nie do końca jednak wiadomo, kto pokryje koszty wzrostu wynagrodzeń pedagogów, a jedno zdanie z uzasadnienia pozwala spekulować, że pośrednio być może sami nauczyciele. Związkowcy mówią o redukcji etatów lub podwyższeniu pensum.

11.01.2020

Kurator samodzielnie nagrodzi nauczyciela

Kadry w oświacie

Opublikowano rozporządzenie, które umożliwia kuratorom oświaty nagradzanie nauczycieli z własnej inicjatywy. Według resortu edukacji brak takiego rozwiązania uniemożliwiał organom nadzoru pedagogicznego odpowiednie motywowanie pedagogów do lepszej pracy.

10.01.2020

Pięć województw rozpoczyna ferie zimowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Piątek to ostatni dzień nauki przed dwutygodniowymi feriami zimowymi w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. W pozostałych regionach ferie rozpoczną się za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery.

10.01.2020

Rząd dokłada do budżetu pieniądze na podwyżki dla nauczycieli

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Od 1 września 2020 roku nauczyciele będą mogli dostać podwyżki. Taką możliwość ma stworzyć autopoprawka rządu do projektu ustawy budżetowej na ten rok, w której zapisano dwie tzw. kwoty bazowe dla nauczycieli. W efekcie subwencja oświatowa ma wzrosnąć o 100 mln zł, a dodatkowo prawie 105 mln ma być przeznaczone dla nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej.

09.01.2020

Toruńskie liceum na czele rankingu "Perspektyw"

Zarządzanie oświatą

Najlepszym liceum ogólnokształcącym według rankingu "Perspektyw" jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie jest natomiast najlepszym technikum.

09.01.2020

Szkoła nie musi ewidencjonować odpadów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Do bazy danych o odpadach nie muszą rejestrować się firmy i instytucje wytwarzające odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych. Szkoły na ogół mieszczą się w tej kategorii. Aby jednak uniknąć kłopotów, warto zadbać o odpowiednie umowy z dostawcami.

09.01.2020

RPD: Prace domowe tak, ale z umiarem

Kadry w oświacie

Prace domowe to ważny element edukacji, ale z zastrzeżeniem, że zadania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i nie mogą być dla niego nadmiernym obciążeniem - uważa rzecznik praw dziecka. W ten sposób dementuje informację, jakoby uznawał takie działanie szkół za bezprawne.

08.01.2020

Wiceszefowa MEN teraz pełnomocnikiem ds. ekonomii społecznej i solidarnej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Iwona Michałek, dotychczasowa wiceminister edukacji, została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powołana została na stanowisko pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Od lipca 2019 zajmowała stanowisko sekretarza stanu w MEN i pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

07.01.2020

RPO: Potrzebne prawo o szczepieniach jako warunku przyjęcia do przedszkola

Wymóg szczepień jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka powinien być uregulowany ustawowo - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem konieczne jest też uwzględnienie sytuacji, gdy niepoddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu jest spowodowane zaniedbaniem lekarza.

03.01.2020

Pensja nauczyciela w 2020 r. bez większych zmian

Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej określające stawki nauczycielskich wynagrodzeń w 2020 roku. Zmiany nie są duże - pensje dostosowano do nowej wysokości płacy minimalnej, czyli kwoty 2600 zł. Najniższe wynagrodzenia pedagogów będą z nią zrównane.

02.01.2020

Szkoły będą lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zarządzanie oświatą

Szkoły dostaną 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze mają być wydane na stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Program obejmie 90 szkół podstawowych i ma być odpowiedzią na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami.

02.01.2020

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli bez zmian

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego nauczyciela w 2020 r. wyniesie 2989,35 zł. Projekt ustawy okołobudżetowej trafił do prac w Sejmie, pozostawia kwotę nauczycielskiego ZFŚS na poziomie sprzed dwóch lat.

31.12.2019

MEN podaje kwotę opłat za akredytację na kształcenie w formie pozaszkolnej

Zarządzanie oświatą

Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje zespół powołany przez kuratora oświaty. Opłatę wnoszoną w tym postępowaniu określa corocznie resort edukacji.

31.12.2019

Klasy wojskowe jak sportowe

Zarządzanie oświatą

Ustawa sformalizuje funkcjonowanie klas mundurowych, odpowiednie zmiany w Prawie oświatowym wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku. Resort obrony narodowej będzie miał większy wpływ na treści nauczania w tych oddziałach, a absolwentowi takiego oddziału łatwiej będzie dostać się do wojska.

31.12.2019

Projekt ustawy budżetowej 2020 w Sejmie. Bez podwyżek dla nauczycieli

Kadry w oświacie

Projektem ustawy budżetowej na 2020 r. zajmie się Sejm. W ustawie corocznie określa się kwotę służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Na tej podstawie można zwykle prognozować, czy pedagodzy dostaną zapowiadane podwyżki. Kwota bazowa nie wzrośnie.

27.12.2019

NIK: System zewnętrznych egzaminów wciąż wymaga poprawy

Zarządzanie oświatą

NIK po raz kolejny wraca do sprawy egzaminów zewnętrznych. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zrealizowała tylko trzy z ośmiu wniosków Izby po poprzedniej kontroli z 2014 roku, a Minister Edukacji Narodowej zaledwie jeden z sześciu. Jest więc lepiej, ale system egzaminów zewnętrznych wciąż wymaga poprawy.

27.12.2019