Spotkanie zainaugurowały: Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji w Wolters Kluwer Polska i Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły", organizatora konkursu Super Dyrektor, który zostanie rozstrzygnięty podczas Kongresu. W tym roku obrady koncentrować będą się na zagadnieniach prawnych i rozwiązaniach problemów, którymi muszą zająć się dyrektorzy i samorządowcy.

 

Szkoła w obliczu kryzysu demokracji

Merytoryczną część kongresu rozpoczęło wystąpienie prof. Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, który wygłosił wystąpienie Prawo do edukacji w czasach kryzysu państwowości. Prelegent opowiedział o wpływie obecnej polityki państwa na publiczne szkolnictwo oraz realizację konstytucyjnego prawa do nauki. Podkreślił, że nie mamy problemu z dostępnością publicznej edukacji, bo każdy, kto chce pobierać naukę, nie tylko może, ale wręcz musi. Poprawiła się też dostępność szkół dla osób niepełnosprawnych, choć tu - zdaniem prof. Bodnara - wciąż jest wiele do zrobienia.

 

Gorzej natomiast z treściami, które są przekazywane uczniom - jak mówił prof. Bodnar - problemem jest ich akceptowalność. Podstawy programowe powinny być stworzone tak, by akceptowali je rodzice, nauczyciele i uczniowie, a nie jedynie rządzący. Drugi problem to to, że często programy mocno odbiegają od tego, co faktycznie potrzebne jest młodym ludziom i nie są dostosowane do potrzeb społecznych. - Jak się nad tym zastanowimy, to można uznać, że świat idzie w innym kierunku niż nasz system edukacji - mówił prof. Bodnar. Krytycznie oceniał też kierunek zmian, do jakich dąży obecna władza, a mianowicie centralizacje władzy nad szkolą, ograniczenie decyzyjności rad rodziców, eliminowanie zaufania na rzecz ścisłej kontroli.

- Symbolem jest dyrektorka z Dobczyc, którą odwołano za to, że pozwoliła na zorganizowanie zajęć Tour de Konstytucja - mówił prof. Bodnar. Dyrektorka poniosła konsekwencje mimo że na zajęcia zgodzili się rodzice i uczniowie. - Mamy do czynienia z zamknięciem szkół na zewnątrz, co robi się pod płaszczykiem wartości teoretycznie neutralnych - mówił prof. Bodnar. Takie podejście do edukacji uderza w zasady społeczeństwa obywatelskiego.

Ważne nieuleganie naciskom

W szkole brakuje też edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, problemem bywają nawet zajęcia na temat polskiej Konstytucji i obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. - Sporo osób ucieka w stronę edukacji społecznej, prywatnej, jest to normalne i dopuszczalne, ale jeżeli to będzie postępować, to może się okazać, że żyjemy w Polsce dwóch różnych prędkości. Dlatego tak ważna jest dbałość o edukację w szkole publicznej - mówił prof. Bodnar.

Tu upatruje on ogromnej roli nauczycieli, którzy muszą poruszać ważne tematy i starać się przedstawiać je obiektywnie, tym bardziej, że konkuruje z treściami w internecie i mediach społecznościowych. - Bardzo ważne jest nauczanie o wartościach w ramach poszczególnych przedmiotach, nawet jeżeli jest presja, żeby nie uczyć o rożnorodności, to nie ma przeszkód, by tłumaczyć, jak powstała Deklaracja Praw Człowieka - podkreślał prof. Bodnar - Uczeń jest zagrożony ciągłą dezinformacją, a nauczyciel ma większą odpowiedzialność, powinien być przewodnikiem, a nie cenzorem, bo nie zbuduje z uczniami relacji zaufania - podkreślał.

 


Program konferencji

Przedstawiona zostanie konkretna, praktyczna wiedza, która ułatwi skuteczne zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi w czasach niepewności.

Podczas kongresu:

 • przeanalizujemy najważniejsze zmiany prawne obowiązujące od 1 września 2021 roku i ich konsekwencje;
 • zaprezentujemy narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z obecnymi warunkami funkcjonowania oświaty;  zachęcimy do szukania odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby szkoła wykorzystała doświadczenia z przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej edukacji, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach i stała się liderem jutra;
 • pokażemy, w jaki sposób budować przyjazne środowisko uczenia się oraz wspierać uczniów, ich rodziców oraz kadrę szkół i placówek oświatowych po trudnych miesiącach pandemii.

 

Główne tematy:

 • Zarządzanie i przywództwo w czasach niepewności – jak przekuć zagrożenia w szanse?
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły – najnowsze zmiany, praktyka stosowania
 • Powrót do szkoły:
 • o wykorzystanie doświadczenia z kształcenia na odległość do wprowadzenia pozytywnych zmian w placówce
 • o wsparcie społeczności szkolnej - tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej (klimatu szkoły) oraz realizowanie różnych form pomocy (psychologiczne, socjalne, społeczne)
 • Bezpieczeństwo w szkole - przygotowanie na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zapobieganie przemocy i odpowiednie reagowanie na jej przejawy
 • Budowanie przyjaznego i demokratycznego środowiska uczenia się, w którym istotnym elementem jest dialog, debata, otwartość na poglądy innych i aktywność.

 

 


Wydarzenia towarzyszące

 •     XXIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 •     VII Konferencja Edukacja w Samorządach
 •     Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 •     Dyżury eksperckie
 •     Rozstrzygnięcie konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola

 

Dla kogo?

 •   dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich typów;
 •  dyrektorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 •  przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę;
 •  specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli;
 •  pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni;
 •  reprezentantów instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych.