Resort edukacji chce na nowo uregulować nauczycielskie urlopy wypoczynkowe - nauczycielowi szkoły feryjnej przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy w wymiarze 50 dni. Ta zmiana ma się znaleźć w nowej wersji Karty Nauczyciela, która ma obowiązywać już w 2022 r.

Czytaj: Zmiany w Karcie nauczyciela najpóźniej od 1 września 2022 r.>>
 

W teorii elastyczne podejście do urlopu

Ministerstwo proponuje nowe rozliczanie urlopu (50 dni roboczych) – podkreśla, że w noweli chodzi o rozszerzenie możliwości jego wykorzystania we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj.:

  • ferii zimowych,
  • ferii letnich,
  • zimowej przerwy świątecznej,
  • wiosennej przerwy świątecznej, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

Czytaj w LEX: Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom >

Kolejną zmianą jest przejście do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola za 2021 r. jeżeli nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od września do sierpnia i nie korzystał z urlopu wypoczynkowego w 2021 r.? >

 

Nauczyciele na tym stracą

- W praktyce urlop będzie krótszy, a w dodatku problematyczny w czasie przerwy świątecznej – uważa Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Wątpliwości w tej sprawie związkowcy wyrażają w swojej opinii do założeń zmian w Karcie Nauczyciela - Jest to drastyczna zmiana na niekorzyść, niemająca żadnego związku z postulowanym przez resort edukacji wzrostem prestiżu zawodu nauczyciela - oceniają.

Tłumaczą, że obecnie nauczycielowi szkoły feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN) i choć przerwy świąteczne nie stanowią dla nauczycieli okresu urlopu wypoczynkowego, okres przerwy świątecznej nie był rozliczany w ramach urlopu wypoczynkowego. To samo dotyczy dodatkowych dni wolnych od pracy zarządzonych przez dyrektora szkoły.

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas przebywania na urlopie macierzyńskim w czasie wakacji? >

 

Wątpliwości, co do tego, że nauczyciele na zmianie skorzystają, ma także Robert Kamionowski, prawnik i partner w Peter Nielsen & Partners Law Office.
- Boję się Greków nawet, gdy przynoszą dary – z podejrzliwością odnoszę się do propozycji resortu, które ten uzasadnia dobrem oświaty lub jej pracowników. Wydaje mi się, że w praktyce nauczyciele na tym stracą, bo suma wszystkich przerw, ferii i wolnych dni jest wyższa niż te 50, o których mowa w założeniach. Poza tym to też dodatkowa biurokracja i czasem – jak sądzę – sztuka dla sztuki, bo może dojść do sytuacji, gdy nauczycieli na siłę będzie się wzywać do pustej w czasie przerwy świątecznej szkoły, bo przecież jakoś trzeba będzie ich zagospodarować, skoro nie będą na urlopie, nawet jeżeli będzie to odkurzanie książek – mówi mec. Kamionowski.

Sprawdź w LEX: Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy? >

 

Problem ze świadczeniem urlopowym

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca również uwagę na inny problem – teraz nauczyciele mają prawo do świadczenia urlopowego wypłacanego na podstawie art. 53 ust. 2a KN oraz dofinansowania wypoczynku na zasadach określonych w regulaminie wydanym na podstawie art. 8 ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.).

Rządowa propozycja nowelizacji zakłada przejście od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonych ustawie z dnia 4 marca 1994 r. - Tym samym nauczyciele utracą prawo do świadczenia urlopowego, ponieważ na podstawie ustawy z 4 marca 1994 r. świadczenie urlopowe jest wypłacane tylko w sytuacji nieprowadzenia funduszu socjalnego przez pracodawcę – podkreśla ZNP.

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi, który w trakcie urlopu wypoczynkowego złożył wypowiedzenie umowy o pracę należy przeliczyć urlop wypoczynkowy za bieżący rok proporcjonalnie do czasu zatrudnienia? >

Zmiana ma obowiązywać od września 2022 r. - według MEiN ma doprowadzić do ograniczenia biurokracji i zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli. Wszystkie liczące się oświatowe związki zawodowe nie zgadzają się na taką nowelizację i wycofały się z negocjacji. Zapowiadają też protesty - chodzi przede wszystkim o wysokość wynagrodzenia, według deklaracji resortu zostaną one znacznie podwyższone, z wyliczeń związkowców wynika natomiast, że wzrost będzie niewielki i w dodatku sfinansowany z oszczędności - tak na etatach, jak i dodatkach dla nauczycieli.

Więcej: Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę>>