Już po raz ósmy w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Wczesna Edukacja” wybrano najlepszych dyrektorów placówek oświatowych. W tym roku gala konkursowa odbyła się w formule on-line, standardowa pozostała natomiast dwustopniowa procedura wyboru zwycięzców.

Czytaj: O szkole w czasie kryzysu demokracji na VIII Kongresie Edukacja i Rozwój>>

 

Jedenaścioro nominowanych

- Wybór był szalenie trudny i jest wiele osób, które powinny znaleźć się wśród nominowanych, zachęcamy do zgłaszania się w przyszłych latach - mówiła Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna miesięcznika Dyrektor Szkoły. - Czujemy niedosyt, zachęcamy wszystkich do dalszych działań, mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w kolejnym finale naszego konkursu dodała.

 

Najpierw jury wyłoniło nominowanych w dwóch kategoriach. Byli to dyrektorzy przedszkola:

 • Bożena Blachura, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kozach
 • Monika Ciernia, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Świątnikach Górnych;
 • Lidia Wójciak, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile.

 

Dyrektorzy szkoły:

 • dr Bożena Bogucka, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,
 • Romuald Florczak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu,
 • Piotr Kędroń, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach,
 • Agnieszka Koterla, Dyrektor Szkół im. KEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie,
 • Ewa Rogóż, Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach,
 • Joanna Skopińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie,
 • Maciej Szymczyk, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku,
 • Renata Walewska-Sajdak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Piasecznie.

 

Wyróżnienia w kategorii dyrektorów przedszkoli otrzymały:

 • Monika Ciernia, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Świątnikach Górnych;
 • Lidia Wójciak, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile.

 

W kategorii dyrektorów szkół wyróżniono:

 • dr Bożenę Bogucką, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,
 • Joannę Skopińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie,
 • Maciej Szymczyk, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku,

 

Dwa wyróżnienia specjalne

W tym roku przyznano też dwa wyróżnienia specjalne. Pierwsze przyznała dr Danuta Elsner - zdecydowała, że otrzyma je, Romuald Florczak, dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. Drugie przyznano Agnieszce Koterli, dyrektor Szkół im. KEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

- Pani dyrektor od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz wzmacniania kultury polskiej za granicą, jest doskonałym menedżerem i już od lat świetnie radzi sobie z kształceniem na odległość, dbając o ciągły rozwój placówek i wsparcie nauczycieli - mówiła Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik zarządu Wolters Kluwer Polska ds. Rozwoju Edukacji.

 

Super dyrektorzy wybrani

- Pani dyrektor kieruje przedszkolem, które stało się miejscem mądrego wychowania, pozwala rozwijać potencjał dzieci, wspierać rodziców. Talent menedżerski i otwartość na środowisko lokalne, umiejętność wspierania dzieci, to realizacja modelu demokratycznego kierowania placówką - mówiła prof. Małgorzata Żytko, przewodnicząca kapituły, ogłaszając Super Dyrektora Przedszkola. Tytuł ten otrzymała Bożena Blachura, dyrektor Gminnego Przedszkola w Kozach.

- Pracę w przedszkolu zaczynałam 39 lat temu. Mamy duże możliwości, żeby współdziałać ze środowiskiem lokalnym, gdyż osoby pracujące w instytucjach kulturalnych są bardzo otwarte i chętne do współpracy. Budowałam to środowisko, na początku było trudno, ale dzięki umiejętności pokazania, czego dokonuje moja wspaniała kadra, się udało - mówiła Super Dyrektor Przedszkola. - To dla mnie wielki zaszczyt, ale co znaczyłby dyrektor bez wspaniałej kadry. Ja to miano superdyrektora uzupełniłabym o miano superprzedszkola. Dziękuję moim wspaniałym, twórczym nauczycielkom, mojej wspaniałej zastępczyni, a także rodzicom i organowi prowadzącemu - mówiła Bożena Blachura.

- Stworzył warunki do rozwoju uczniowskiej samorządności, która jest realnym działaniem, a nie dekoracją - mówiła o kolejnym laureacie prof. Małgorzata Żytko. - Doskonale wie, że szkołę współtworzą rodzice, którzy są niezbędnym partnerem szkoły - mówiła. Super Dyrektorem Szkoły został Piotr Kędroń, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach.

- To moja szkoła zasłużyła, to zasługa nauczycieli, uczniów, a także rady rodziców - mówił Super Dyrektor Szkoły. - W 2013 miałem wizje szkoły, która podąża z duchem czasu, tzn. nie patrzymy, nie czekamy aż ktoś nam wskaże drogę, tylko sami go obieramy i realizujemy swoje cele - mówił Super Dyrektor Szkoły.