- Mamy nadzieję, że dzieci dzięki naszym warsztatom zrozumieją, czym jest hejt i jak negatywne skutki powoduje - mówiła sędzia Jolanta Jeżewska z Fundacji Edukacji Prawnej "Iustitia". - Chcemy też, by młodzi ludzie byli świadomi, kiedy sami dopuszczają się hejtu i jakie konsekwencje mogą im za to grozić - tłumaczyła. Część działań kierowana jest do nauczycieli, ma to im pomóc w dostrzeganiu i łagodzeniu konfliktów.

Szkoła powinna uczyć tolerancji i walki z hejtem>>

 

W sądzie raczej drastyczne przypadki

Mowa nienawiści, jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości. Do sądów wpływają sprawy dotyczące  gróźb (art. 190 § 1 kodeksu karnego), złośliwego niepokojenia (wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń) lub ze stalkingu (art. 190a § 1 kodeksu karnego). W przypadku dzieci i młodzieży sprawy rozstrzygają sądy rodzinne, w których prowadzone są postępowania w sprawach o demoralizację. Wiele z nich dotyczy obrażania, wyszydzania w sieci, lub publikacji zdjęć bez zgody osoby na nich przedstawionej.

Jak podkreślali prelegenci dla młodych ludzi są to najczęściej tragedie. O psychologicznych konsekwencjach mowy nienawiści mówił dr Konrad Maj, psycholog, podkreślał, jak wyniszczające dla młodzieży może być to zjawisko, może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach nawet do samobójstwa. 

 

Sąd nad hejterem

Aby temu przeciwdziałać Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia" przygotowała projekt "Razem przeciwko nienawiści". W ramach projektu zaplanowano 36 warsztatów prowadzonych przez sędziów i psychologów. Zaprezentowane zostaną też pięciominutowe filmy, w których zaprezentowane zostaną najważniejsze kwestie. Są też wydarzenia kierowane do nauczycieli - będą oni mogli wziąć udział w webinariach. 

Akcja obejmuje też symulacje rozprawy - to nie pierwsza taka inicjatywa fundacji, jak mówiła sędzia Jeżewska, tego rodzaju ćwiczenia w łatwy sposób pokazują, jak wygląda stosowanie przepisów i jakie konsekwencje prawne wiążą się z określonymi zachowaniami. W ramach akcji zaplanowano także: 

  • dwa ogólnopolskie konkursy
  • materiały edukacyjne do samodzielnego prowadzenia zajęć
  • cykl audycji radiowych Prawoteka w Radiu Reset Obywatelski
  • udział w targach i festiwalach

 

Cała akcja zostanie podsumowana podczas kolejnego, VIII Kongresu Edukacja i Rozwój w roku 2022 r.