Będzie proces o hałas ze szkolnego boiska

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich nie zaakceptował ugody między gminą Krapkowice, a mieszkanką skarżącą się na hałasy z boiska przy szkole podstawowej w Krapkowicach. Uznał, że ugoda ogranicza...

22.08.2014

Nowe druki ocen w szkołach artystycznych

Resort kultury przygotował projekt rozporządzenia określającego nowe wzory arkuszy ocen i indeksów dla uczniów szkół artystycznych rozpoczynających naukę w klasach pierwszych od roku 2014/2015.

22.08.2014

Awans zawodowy nauczycieli: zadania dyrektora szkoły

Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły liczne obowiązki związane z procedurą nadawania nauczycielom kolejnych stopni awansu zawodowego. To dyrektor przydziela nauczycielom opiekunów stażu oraz...

22.08.2014

Wydawcy wspomogą akcję "Tornister pełen uśmiechów"

Ponad 7 tysięcy podręczników i pakietów edukacyjnych przekazanych bezpłatnie przez wydawnictwa: Nowa Era, WSIP, Macmillan, Oxford University Press oraz Pearson trafi przed rozpoczęciem roku szkolnego...

22.08.2014