Projekt ma uświadomić uczniom konsekwencje wejścia w konflikt z prawem. „Jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy, chcemy młodych ludzi przestrzec przed skutkami nieprzemyślanego zachowania i błędnych decyzji, które mogą zadecydować o całym dalszym życiu” – powiedział Ryszard Fałek, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za radomską oświatę. Według niego, zajęcia przeprowadzone na terenie więzienia dodatkowo oddziałują na młodych ludzi, ukazując realia izolacji od świata zewnętrznego.
Podczas pobytu w areszcie gimnazjaliści oglądają cele. Spotkają się z więziennym psychologiem i funkcjonariuszami Służby Więziennej. Zdaniem wiceprezydenta Radomia, ważnym elementem wizyty w areszcie jest także rozmowa z osadzonymi.
W projekcie biorą udział uczniowie ostatnich klas wszystkich radomskich gimnazjów; w sumie około 2400 uczniów. Wizyty w areszcie są wynikiem porozumienia władz miasta i dyrekcji radomskiego aresztu.