Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, zwanej również "ustawą przedszkolną" mające pierwotnie na celu systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego, w praktyce powodują wiele wątpliwości i niejasności podmiotom zobligowanym do wdrożenia tych zmian w swoich placówkach.
Z uwagi na fakt, że do Redakcji spływa coraz więcej pytań dotyczących praktycznego zastosowania zmian wprowadzonych "ustawą przedszkolną", chcielibyśmy Państwu zaproponować uczestnictwo w szkoleniu z tej tematyki.
Korzystając z okazji chcielibyśmy jednocześnie zaproponować Państwu nową "formę współpracy" poprzez współtworzenie zakresu merytorycznego takiego szkolenia. Aby w pełni dopasować zakres szkolenia do Państwa potrzeb i oczekiwań, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do końca października 2013 r. na adres e-mail: lmarciniak@wolterskluwer.pl, swoich pytań oraz propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny być omówione na takim szkoleniu.
Nadesłane przez Państwa zagadnienia zostaną przekazane do prelegenta, który skonstruuje swoje wystąpienie w oparciu o te zgłoszenia, tworząc tym samym nową jakość szkolenia - w pełni odpowiadającego Państwa potrzebom i oczekiwaniom.

Z poważaniem,
Lidia Marciniak
Wydawca Prawa Oświatowego
oraz Prawa Oświatowego dla Przedszkoli