W prace nad stworzeniem encyklopedii zostało zaangażowanych ponad 9 tys. uczniów z 226 wielkopolskich szkół. Na potrzeby projektu uczniowie zostali podzieleni na 4 pięcioosobowe zespoły nadzorowane przez 450 nauczycieli, które podczas zajęć pozalekcyjnych będą pracować nad stworzeniem hasła do encyklopedii. Każdy z zespołów przygotuje jedno hasło.
"Nie narzucamy z góry postaci, które mają zostać opisane, ich wybór pozostawiamy uczniom. To uczniowie mają poszukać informacji o wybranych osobach i przygotować hasło. Każde hasło poza notą biograficzną wykorzysta multimedia, czyli zdjęcia i filmiki. Takie jest założenie projektu. To ma być multimedialna encyklopedia, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale również dorosłym" - powiedziała rzeczniczka projektu Ewa Dobosiewicz.
Na potrzeby projektu każda szkoła otrzymała dwa notebooki oraz trzy tablety.
Ponadto zespoły, które przygotują najciekawsze hasła zostaną nagrodzone podczas gali. W ramach projektu odbędą się dwie gale - pierwsza na przełomie maja i czerwca 2014 roku, a druga podsumowująca cały projekt w czerwcu 2015 roku.
Prace nad encyklopedią zakończą się w czerwcu 2015 roku, ale już wcześniej będzie można zobaczyć efekty prac nad encyklopedią. "Pierwsze hasła w encyklopedii znajdą się w połowie przyszłego roku. Nie chcemy czekać do zakończenia prac nad stworzeniem encyklopedii" - powiedziała Dobosiewicz.
Projekt jest nadzorowany przez Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to pierwszy projekt programu „eSzkoła Wielkopolska” adresowany do uczniów szkół podstawowych. Wcześniej zrealizowano już projekty "eSzkoła - Twórczy Uczeń", "eSzkoła - Twórczy nauczyciel", "eSzkoła - Moja Wielkopolska".