– W sieci nastolatkowie budują często idealny, zupełnie nierealny wizerunek siebie, z którego czerpią poczucie własnej wartości – mówi dr Izabela Krauze, psycholog z Warszawy. – Im trudniej w realu, tym większa jest chęć życia wirtualnym obrazem siebie. To odbija się na funkcjonowaniu w szkole – mówi Krauze.
Z badań EU Kids Online wynika, że 35 proc. nastolatków w Polsce (w wieku 11–16 lat) zaniedbuje rodzinę, znajomych, naukę lub hobby z powodu spędzania czasu w Internecie. Nieco więcej (ponad 38 proc.) bardziej czuje się sobą „online" niż w bezpośrednich kontaktach z innymi ludźmi.
Z tego powodu stworzono kampanię "Wyloguj się do życia", która ma przekonać młodzież, że realne życie jest ciekawsze od wirtualnej rzeczywistości. Kampania realizowana jest przez Fundację First we współpracy z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii.