NSA: niepubliczne przedszkole prowadzi jeden podmiot

Organem prowadzącym dla niepublicznego przedszkola nie może być jednocześnie jego właściciel i fundacja - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, którego wyrok cytuje DziennikGazeta Prawna.

05.09.2014

Ponad 40 mld zł na subwencję oświatową w 2015 r.

Subwencja oświatowa w 2015 r. wyniesie 40 mld 377 mln zł i będzie większa o 877 mln zł od obecnej, czyli o 2,2 proc. - wynika z projektu budżetu państwa na przyszły rok. Projekt nie przewiduje żadnej...

05.09.2014

Szkolna dotacja nie na obsługę administracyjną

Zespół prywatnych szkół nie może z samorządowej dotacji pokrywać wynagrodzenia pracowników zajmujących się m.in. obsługą ekonomiczno-administracyjną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

04.09.2014

Wydawcy pomogą w dystrybucji "Naszego Elementarza"

MEN podpisało umowę z firmą logistyczną Alfa Logis, spółką powiązaną z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi, na dystrybucję Naszego elementarza do końca 2016 r. Informację potwierdziła...

04.09.2014

Można dostać grant na szkolny bufet

Szkoły, które chcą przekształcić sklepik szkolny w bufet ze zdrowym jedzeniem, mogą starać się o grant na ten cel. Pula grantów to 40 tys. zł.

03.09.2014

RPD apeluje o przeprowadzenie zajęć o prawach dziecka

okazji 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka rzecznik praw dziecka wystąpił do minister edukacji o przeprowadzenie zajęć na...

03.09.2014

Od tego roku 3 tys. nauczycieli bez pracy

Z powodu niżu demograficznego zwiększa się bezrobocie wśród nauczycieli. Szacuje się, że od nowego roku szkolnego bez pracy może być ponad 3 tys. nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego...

03.09.2014