Podstawą podziału jest rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956)
Najwyższe dotacje trafią oczywiście do największych miast:
Warszawy (27 514 026 zł), Krakowa (10 735 848 zł), Łodzi (8 798 328 zł), Wrocławia (8 496 936 zł), Gdańska (5 802 624 zł) i Poznania (8 241 498 zł).

Cała tabela z podziałem dostępna jest tutaj>>