- Ciągłe wmawianie rodzicom, że płacąc za podręczniki fundują nauczycielom sprzęt komputerowy, tworzy wypaczony obraz środowiska wydawców ale przede wszystkim nauczycieli. Nie służy to podnoszeniu poziomu edukacji w Polsce – tłumaczy przewodniczący SWE PIK, Piotr Marciszuk -  Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, powinny zostać ujawnione. Mam nadzieję, że wyniki kontroli udowodnią, że obecnie sytuacja w szkołach wygląda zupełnie inaczej niż jest to prezentowane – dodaje.
Grupa wydawców skupionych w SWE PIK podjęła w marcu 2012 roku decyzję o dobrowolnym wycofaniu się z tego rodzaju wspierania szkół. Odpowiednie postanowienie zawarto w Kodeksie Dobrych Praktyk. Zabrania on wpływania na decyzje nauczycieli w sposób pozamerytoryczny. W kwietniu 2013 roku wydawcy podjęli decyzję o obowiązkowym przyjęciu Kodeksu przez wszystkich członków SWE PIK pod groźbą pozbawienia członkostwa PIK te podmioty, którym udowodniono by nieprzestrzeganie Kodeksu. Dlatego Sekcja Wydawców Edukacyjnych apeluje, aby tego typu praktyki, jeśli mają miejsce, zgłaszać do biura Polskiej Izby Książki.

Polecamy : MEN: prezenty za wybór podręcznika to łamanie prawa